Damian Pazurek

tel. 508 270 151

OFERTA


SZANOWNI PAŃSTWO!Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialny jest pracodawca, a zatem na nim spoczywa także odpowiedzialność za prowadzoną w tym zakresie dokumentację.
Jednak w natłoku wielu codziennych zadań i obowiązków, zagadnienia BHP odsuwane są na dalszy plan.
Problem ten zauważa się dopiero w chwili wystąpienia wypadku przy pracy, ewentualnie przy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej.

Może się okazać że pracodawca nie posiada wymaganych dokumentów, nie jest nawet świadomy o ciążącym na nim obowiązku.
Grzywna za nieprzestrzeganie przepisów BHP wynosi minimum 1000 zł., nie wspominając o odpowiedzialności karnej i cywilnej w przypadku wystąpienia ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych wypadków przy pracy z winy pracodawcy.
Obowiązek prowadzenia dokumentacji BHP dotyczy każdego pracodawcę bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.
Moje kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw BHP i w zakładach pozwoli Państwu w szerszej mierze skupić się na zasadniczej działalności zakładu.
Oferuję ze swej strony opracowanie kompleksowe dokumentacji BHP zakładu, na którą składają się następujące dokumenty:

 • rejestr wypadków przy pracy,
 • rejestr wypadków w drodze do i z pracy
 • rejestr podejrzeń o choroby zawodowe
 • zlecenia do wykonania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • zasady przydziału odzieży roboczej i ochron osobistych
 • zasady wydawania posiłków profilaktycznych i napoi
 • zasady przeprowadzenia szkoleń BHP pracowników
 • regulamin pracy
 • instrukcje stanowiskowe BHP na poszczególne stanowiska pracy
 • oceny ryzyka zawodowego na poszczególne stanowiska pracy
 • szkolenie wstępne i okresowe w zakresie BHP
 • opracowanie wybranych niezbędnych zagadnień z zakresu BHP
 • opracowanie całościowe dokumentacji szkoleniowej pracowników
 • inne dokumenty wynikające ze specyfiki zakładu


  Dokumentacja BHP opracowana przeze mnie jest gwarancją należytego wypełnienia obowiązków BHP przez pracodawcę.
  W zakładach gdzie jest to konieczne ( przy zatrudnieniu powyżej 10 pracowników ) oferuję wykonanie zadań służby BHP.
  Gwarantuję wysoki poziom usług w oparciu o swoje kwalifikacje, doświadczenia i bieżący dostęp do aktualizacji przepisów w tym temacie.
  Odpłatność za poszczególne usługi ustalam indywidualnie kierując się zasadą jak największej atrakcyjności pod względem cenowym.

  Z poważaniem

  Damian Pazurek

 • Zaufali nam


 • "Pakos" Sp. z o.o.
 • ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.
 • "MIX-BUD" Adam Wiktorowicz,
 • "GELWASZ" W. i L. Grzybek Spółka Jawna,
 • AGRO-WIKT Sp. z o.o.
 • PERFECT WAY Popiński i Wspólnicy Sp. k.
 • POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Poddębniak" Andrzej Poddębniak
 • FH JACEK Sp. z o.o. Sp.k.
 • Fundacja "INTERREGION" IOWR, Dział I Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło"
 • KALORIA SP. Z O.O.
 • P.P.H.U. "FART" Janusz Pacan,
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego "STĘPIEŃ" B. i S. Stępniowie Sp. J.
 • Ceramika Serwis Sp. z o.o.
 • AZAKO Andrzej Zalega
 • Ceramika Witoń
 • Usługowy Zakład Stolarski Stanisław Pacan
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Pecyna Jan
 • Przedsiębiorstwo Handlowe "SATURN"
 • JW. 4392 Nowy Glinnik
 • PPHU GLASSDEX
 • GRAFLEX Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
 • PPUH PROGRES
 • CERAMIK STUDIO

 • Napisz do mnie